• Gebeds Bediening
  • Evangelisasie Bediening
  • Musiek & Voorsang Bediening
  • Klank en Tegnies – Sondae & Funksies
  • Sondae – Verwelkomings span
  • Sondae – Tee & Koffie Na Erediens
  • Gemeente Funksies & Maandelikse Gemeente etes
  • Website en Sosiale media