Geskiedenis

Midrand Christen Gemeente het ontstaan as ‘n kerk-planting vanuit Midrand Chapel. Ons eerste byeenkoms was Sondag 13 April 2008 in die Sondagskool lokaal van Midrand Chapel.

Op Sondag 14 Februarie 2010 bied ons ‘n kerkdiens aan vir die gestremde mense van Cresset House in Glen Austin. Die uitvloei hiervan is dat ons sedertdien ons dienste in die fasiliteite van Cresset House hou.

Hoekom nóg ’n Afrikaanse gemeente?

Rondom ons sien ons gebou na kerkgebou wat op Sondae deur mense gevul word. Ons sien ook ‘n kerkgaande gemeenskap wat toenemend gemaklik is met ‘n sondige lewensstyl. Liefde vir God word maklik verklaar, maar dit moet vergesel word deur kennis van Sy Woord. Kennis is egter nie die finale mikpunt nie – gehoorsaamheid aan wat God ons leer is die hoogste vorm van liefde aan God. Daar is dus ruimte vir ‘n gemeente met ‘n fokus op God se Glorie.

Ons dienste en studies konsentreer daarop om van ons praktiserende Christene te maak – onderdanig en gedienstig aan ons Vader se opdragte. Midrand Christen Gemeente is ‘n Evangelies-Protestantse gemeente wat Christene leer om die Bybel te kan verstaan, te interpreteer en hierdie kennis toe te pas in ons daaglikse lewe.

Ons aksie is dan om die Evangelie van Redding uit te dra na die massa verloregaande mense om ons.

Bankbesonderhede:

Verwysing – Midrand Christen Gemeente Bydrae: STD S.A. (takkode – 001155) Lopende rekening: 202449297